Planul urbanistic general

Documentaţia topografică pentru recepţia suportului topografic al PUG, cuprinde:
  1. borderoul;
  2. dovada achitării tarifelor legale;
  3. cererea de recepţie;
  4. copia avizului de începere a lucrării;
  5. inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, în format digital, obţinute în urma măsurătorilor sau a ortofotoplanului;
  6. calculul analitic al suprafeţei unităţii administrativ-teritoriale, precum şi al suprafeţei existente şi propuse a fiecăruia dintre intravilanele componente;
  7. memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale (în ha), suprafaţa intravilanului existent şi propus, calculată din coordonatele punctelor de contur;
  8. descrierea limitei intravilanului propus, în format analogic şi digital;
  9. planul topografic (în format analogic şi digital - dxf) la o scară convenabilă (scara 1:5.000-1:1.000 sau, în cazuri speciale, 1:10.000), astfel încât să cuprindă limita unităţii administrativ-teritoriale, limita vechiului intravilan, propunerea pentru limita intravilanului nou;
  10. fişierul .cpxml.
Inapoi la Servicii