Planul urbanistic de detaliu

Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUD, cuprinde:
 1. borderoul;
 2. dovada achitării tarifelor legale;
 3. cererea de recepţie;
 4. copia avizului de începere a lucrării, după caz;
 5. certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei;
 6. inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita pud-ului, în format digital;
 7. calculul analitic al suprafeţei delimitate prin pud;
 8. memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);
 9. planul topografic (în format analogic şi digital - dxf) întocmit la scara 1:5.000-1:500 pe care se vor evidenţia limitele pud-ului şi limitele imobilelor din interiorul pud cărora le-au fost acordate numere cadastrale;
 10. planul de încadrare în zonă la scara 1:5.000-1:10.000;
 11. fişierul .cpxml.
Inapoi la Servicii