Planul urbanistic zonal

Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUZ, cuprinde:
 1. borderoul;
 2. dovada achitării tarifelor legale;
 3. cererea de recepţie;
 4. copia avizului de începere a lucrării;
 5. certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei;
 6. inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita puz- ului, în format digital;
 7. calculul analitic al suprafeţei delimitate prin puz;
 8. memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);
 9. planul topografic (în format analogic şi digital - dxf), scara 1:5.000-1:500, pe care se vor evidenţia limitele puz-ului şi limitele imobilelor din interiorul puz cărora le-au fost acordate numere cadastrale;
 10. planul de încadrare în zonă, la o scară convenabilă, pe care se va evidenţia limita puz faţă de limita intravilanului existent, în cazul puz-urilor executate în extravilan;
 11. fişierul .cpxml.
Inapoi la Servicii